Downloads - Time Series

Number of downloads in the period.

Period:
Total Year Month Day

Item Handle
(eg. 1822/417)
 

Item
Title : Acção didáctica e competência comunicativa em manuais de português língua estrangeira
Data entrada : 05-07-2012
DownloadsExport
Year Downloads
2012 220,0
2013 646,0
2014 6.508,0
2015 918,0
2016 9,0
8.301,0
Downloads by year

Downloads by countryExport
Origin Downloads Perc.(%)
China China 5.916,0 71,18
United States United States 783,0 9,42
Portugal Portugal 724,0 8,71
Russian Federation Russian Federation 148,0 1,78
Brazil Brazil 112,0 1,35
Macau Macau 107,0 1,29
Mozambique Mozambique 65,0 0,78
Angola Angola 60,0 0,72
Spain Spain 52,0 0,63
Germany Germany 38,0 0,46
Europe Europe 32,0 0,39
France France 22,0 0,26
N/A N/A 19,0 0,23
Italy Italy 16,0 0,19
United Kingdom United Kingdom 15,0 0,18
Malaysia Malaysia 14,0 0,17
Cape Verde Cape Verde 13,0 0,16
Bulgaria Bulgaria 13,0 0,16
Romania Romania 11,0 0,13
Poland Poland 9,0 0,11
Serbia Serbia 9,0 0,11
Turkey Turkey 8,0 0,10
Croatia Croatia 7,0 0,08
Venezuela Venezuela 7,0 0,08
Peru Peru 6,0 0,07
Japan Japan 6,0 0,07
Canada Canada 6,0 0,07
Timor-Leste Timor-Leste 5,0 0,06
South Africa South Africa 5,0 0,06
Belgium Belgium 5,0 0,06
Morocco Morocco 4,0 0,05
Namibia Namibia 4,0 0,05
Senegal Senegal 4,0 0,05
Netherlands Netherlands 4,0 0,05
Luxembourg Luxembourg 4,0 0,05
Switzerland Switzerland 3,0 0,04
Hungary Hungary 3,0 0,04
Argentina Argentina 3,0 0,04
Chile Chile 3,0 0,04
Thailand Thailand 3,0 0,04
Paraguay Paraguay 3,0 0,04
Finland Finland 3,0 0,04
Indonesia Indonesia 3,0 0,04
Sao Tome and Principe Sao Tome and Principe 3,0 0,04
Mexico Mexico 3,0 0,04
Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 2,0 0,02
Czech Republic Czech Republic 2,0 0,02
Colombia Colombia 2,0 0,02
Sweden Sweden 2,0 0,02
Austria Austria 2,0 0,02
Algeria Algeria 2,0 0,02
Norway Norway 2,0 0,02
Slovakia Slovakia 2,0 0,02
Taiwan Taiwan 1,0 0,01
Latvia Latvia 1,0 0,01
New Zealand New Zealand 1,0 0,01
Slovenia Slovenia 1,0 0,01
Egypt Egypt 1,0 0,01
Greece Greece 1,0 0,01
Lithuania Lithuania 1,0 0,01
Andorra Andorra 1,0 0,01
Oman Oman 1,0 0,01
Ukraine Ukraine 1,0 0,01
Anonymous Proxy Anonymous Proxy 1,0 0,01
Hong Kong Hong Kong 1,0 0,01
8.311,0 100,00

Downloads by country (top 10)